רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

הסדנה הדו-לאומית בכימיה ישראל-צרפת

התקיימה בימים שני-שלישי, כ"ב-כ"ג באייר תשע"ב (14-15.5.2012)
מועד האירוע: 14/05/2012
הרשמה לאירוע: ימים שני-שלישי, כב-כג באייר תשעב
הוועדה המארגנת: פרופ´ יהושע יורטנר (יו"ר), פרופ´ רפאל משולם, פרופ´ רוני קוזלוב, Prof. Christian  Amatore, Prof. Jacques Prost, Prof. Philippe Sautet ד"ר יוסי סגל - מרכז

משתתפים מישראל:
פרופ´ דוד אנלמן, פרופ´ יצחק אפלויג, פרופ´ רועי בר, פרופ´ נמרוד מויסייב, פרופ´ גאי מקוב, פרופ´ ששון צחייק, פרופ´ עוזי קלדור, פרופ´ ערן רבני, ד"ר אביטל שורקי, פרופ´ אהוד שפירו

משתתפים מצרפת:
Prof. Carlo Adamo, Dr. Alain Arnéodo, Prof. Xavier Assfeld, Dr. Chantal Daniel, Dr. Odile  Eisenstein, Dr. Philippe Hiberty, Dr. Anne Imberty, Dr. Richard Lavery, Dr. Chaouqi Misbah, Dr. Philippe Sautet
 
בהשתתפות: