רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

ד"ר חיים ויצמן - המדען ומדינַאי-המדע; לציון שישים שנה למותו

התקיים ביום שלישי, כ"ו בטבת תשע"ג, 8 בינואר 2013
בבית האקדמיה בירושלים 
מועד האירוע: 08/01/2013
הרשמה לאירוע: כו בטבת תשעג
">
הכינוס יעסוק בבחזונו ובפעולו הן במחקר הכימיה והן בכינון מוסדות מחקר ומדע בישראל.
 
תכנית הכינוס (לגרסת הדפסה):

9:30 - התכנסות

 11:00 - 10:00  מושב 1
ויצמן הצעיר - קשרי מדע, תרבות וחברה
יושבת ראש:  פרופ´ אניטה שפירא

פרופ´ שולמית וולקוב, ויצמן ועמיתים-מדענים בגרמניה: אתגרים ודוגמה אישית
פרופ´ ב"ז קדר, תיאור פגישתם הראשונה של ויצמן ובלפור, 1906: אגדה או מציאות ?
 

13:00 - 11:00  מושב 2
הכימיה האקדמית והתעשייתית
יושב ראש:  פרופ´ דניאל זייפמן

פרופ´ יהושע יורטנר, הכימיה האורגנית של ויצמן באקדמיה ובתעשייה בראשית המאה ה-20
פרופ´ צבי רפופורט, חיים ויצמן המדען - מברלין למנצ´סטר
פרופ´ רפאל משולם, הפטנטים של ויצמן ומחקריו הכימיים במכון זיו
פרופ´ רפאל למד, חזון הדלק הביולוגי של ויצמן - דוגמה למימושו במחקר כיום

14:00-13:00 - הפסקת צהריים
 

16:00 - 14:00  מושב 3
ויצמן - ´מדינאי-המדע´: הקמת האוניברסיטה העברית, מכון המחקר ע"ש דניאל זיו ומכון ויצמן למדע
יושב ראש: פרופ´ מנחם בן-ששון

פרופ´ חדוה בן-ישראל, ויצמן והאוניברסיטה העברית -- לפני כינונה ואחריה
פרופ´ יששכר אונא, הון או גאון, המאבק של ויצמן ואיינשטיין על מצוינות אקדמית
פרופ´ בני מוריס, ויצמן והשאלה הערבית
ד"ר שאול כ"ץ, מדיניות המחקר הציונית של ויצמן 1920- 1948

16:30-16:00 - הפסקת קפה

 
 17:30 - 16:30  מושב 4
מורשתו האקדמית ומדיניות המדע של ויצמן
יושב ראש: פרופ´ מיכאל סלע

פרופ´ שלמה אבינרי, פוליטיקה יהודית ומדיניות ציונית במפעלו של חיים ויצמן
פרופ´ רות ארנון, "מכון ויצמן למדע" -  כמצבה חיה וראויה למכונן המחקר המדעי בישראל
________
דברי נעילה
הת צ ו ג ו ת  הנילוות :

חיים ויצמן -- צמיחתו של כימאי
- גנזך ויצמן,  יד חיים ויצמן, מנהלת ואוצרת: גב´ מרב סגל.

- האוניברסיטה מכבדת את מייסדה, חיים ויצמן בן ה-70
- ארכיון האוניברסיטה העברית בירושלים, מנהל ואוצר: מר עופר צמח.

מכון המחקר ע"ש דניאל זיו , 1934 - 1947
- ארכיון מכון ויצמן למדע,  מנהלת ואוצרת: גב´ אורנה זלצר.
 
___
_______________________
הוועדה המארגנת:
פרופ´ יהושע יורטנר (יושב ראש), פרופ´ רפאל משולם, פרופ´ ב"ז קדר; רכזים: ד"ר שאול כ"ץ, וגב´ אביטל בר.
בהשתתפות: