רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

יום עיון - שינויים אקלימיים בעמק הירדן העליון 700-800 אלפי שנה לפני זמננו; השפעתם על הסביבה ועל ההומינידים והשימוש בהם לחיזוי תרחישי אקלים

התקיים ביום חמישי, י"ד בסיוון תשע"ג, 23 במאי 2013
בשעה 14:00, בבית האקדמיה  
מועד האירוע:
יום חמישי, י"ד בסיוון תשע"ג, 23 במאי 2013
בשעה 14:00, בבית האקדמיה
הרשמה לאירוע: יד בסיוון תשעג
 
14:00-16:30  מושב 1: סביבת אגם החולה בפלייסטוקן התחתון והתיכון
 
יושב ראש: פרופ´ יואל רק, חבר האקדמיה, אוניברסיטת תל-אביב
דברי פתיחה: לזהותם של המתיישבים הקדומים בעמק החולה
 
פרופ´ נעמה גורן-ענבר, האוניברסיטה העברית בירושלים
גשר בנות יעקב: מוקד המחקר ותוצאותיו
 
ד"ר יואל מלמד, אוניברסיטת בר-אילן
הסובב והתזונה הצמחית של המתיישבים האשליים
 
ד"ר עירית זהר, האוניברסיטה העברית בירושלים
סודות מן המטבח: דגים כמרכיב בתזונה האשלית
 
גב´ רבקה ביטון, האוניברסיטה העברית בירושלים
עולם החי וניצולו על ידי האדם בעמק החולה הקדמון
 
 
16:30-17:00  הפסקת קפה
 
 
17:00-19:00  מושב 2: האדם לשולי האגם : תרבות ואקלים
 
יושב ראש: פרופ´ אברהם סטרינסקי, האוניברסיטה העברית בירושלים
 
ד"ר נירה אלפרסון-אפיל,  האוניברסיטה העברית בירושלים
סביב המדורה: פעילות האדם במרחב
 
ד"ר גונן שרון, המכללה האקדמית תל-חי
קווים לשחזור התנהגות ההומינידים האשליים: כלי האבן
 
ד"ר ברוך ספירו, האוניברסיטה העברית בירושלים
שני גלעינים יבשתיים מגשר בנות יעקב: תוצאות ראשוניות ומשמעויותיהן האקלימיות
 
בהשתתפות:
פרופ´ יואל רק
פרופ´ נעמה גורן-ענבר
ד"ר יואל מלמד
ד"ר עירית זהר
גב´ רבקה ביטון
פרופ´ אברהם סטרינסקי
ד"ר נירה אלפרסון-אפיל
ד"ר גונן שרון
ד"ר ברוך ספירו