רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

יום עיון - מגדר וקריירה אקדמית בישראל

התקיים ביום שני, כ"ה בסיוון תשע"ג, 03.06.13, בבית האקדמיה בירושלים
מועד האירוע:
יום שני, כ"ה בסיוון תשע"ג, 03.06.13
מקום האירוע:
בית האקדמיה, כיכר אלברט איינשטיין
רח´ ז´בוטינסקי 43,ירושלים
תוכנית יום העיון:
 
9:45-9:30       התכנסות
10:00-9:45     ברכות | דברי פתיחה
11:00-10:00   נשים בחזית המחקר 1: מדעי הטבע
12:00-11:00   נשים בחזית המחקר 2: מדעי הרוח והחברה
13:00-12:00   מגמות עכשוויות בקידום שילובן של נשים באוניברסיטאות
14:00-13:00   ארוחת צהריים
15:45-14:00   שוויון מגדרי באקדמיה:אתגרים ומטרות
                         דיון בהשתתפות הקהל וחברות האקדמיה הצעירה
16:00-15:45   דברי סיכום
 
בהשתתפות: