רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

האסיפה הכללית הפתוחה תשעג

טקס הצטרפותם של החברים החדשים לאקדמיה והרצאותיהם
מועד האירוע: 11/12/2012
הרשמה לאירוע: כז בכסלו תשעג
בהשתתפות: