רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

הרצאת אורח: Prof. Agostino Paravicini Bagliani, SISMEL

נושא ההרצאה: "Bodily Metaphors and Papal Power in the Middle Ages: New Perspectives"
מועד האירוע:
יום שלישי, י"ח באדר א תשע"ד, 18 בפברואר 2014
בשעה 18:00 (התכנסות בשעה 17:30)
מקום האירוע:
בית האקדמיה, כיכר אלברט איינשטיין
רחוב ז´בוטינסקי 43, ירושלים
 
ההרצאה התקיימה בשפה האנגלית

אנא אשרו את השתתפותכם אצל הגב´ כוכי מימרן
cochi@academy.ac.il : טל´: 02-5676240 
הרשמה לאירוע:
cochi@academy.ac.il : טל´: 02-5676240
יושב ראש:
פרופ´ ב"ז קדר, סגן נשיאת האקדמיה
 
ביום שלישי, י"ח באדר א תשע"ד, 18 בפברואר 2014
בשעה 18:00 (התכנסות בשעה 17:30)
 
ההרצאה התקיימה בשפה האנגלית
 
אנא אשרו את השתתפותכם אצל הגב´ כוכי מימרן
cochi@academy.ac.il : טל´: 02-5676240
בהשתתפות:
פרופ´ ב"ז קדר