רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

ההרצאה השנתית על שם אלברט איינשטיין

את ההרצאה השנה נשא פרופ´ פיטר גולדרייך, מהמכון ללימודים מתקדמים באוניברסיטת פרינסטון, על הנושא:
“Exoplanets, What We have Learned and What We Hope to Discover”
מועד האירוע:
ט´´ז באדר ב´ תשע´´ד
מקום האירוע:
נא לאשר השתתפות אצל גב´ אביבה לוי
בטלפון 02-5676256 או בפקס. 02-5666059
או בדואר אלקטרוני: aviva@academy.ac.il
 
בית האקדמיה, רחוב ז´בוטינסקי 43, ירושלים
הרשמה לאירוע:
טלפון 02-5676256 או בפקס. 02-5666059
או בדואר אלקטרוני: aviva@academy.ac.il
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים מתכבדת להודיע על ההרצאה השנתית על שם אלברט איינשטיין. את ההרצאה יישא:
Professor Peter Goldreich
Institute for Advanced Study, Princeton
על הנושא:
“Exoplanets, What We have Learned and What We Hope to Discover”

נא לאשר השתתפות אצל גב´ אביבה לוי
בטלפון 02-5676256 או בפקס. 02-5666059
או בדואר אלקטרוני: aviva@academy.ac.il
בהשתתפות: