רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

ההרצאה השנתית לזכרו של פרופ´ שלמה פינס

האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים והעמותה לזכרו של פרופ´ שלמה פינס ז"ל מתכבדות להזמינכם להרצאה השנתית לזכרו של פרופ´ שלמה פינס
מועד האירוע:
יום רביעי, כ"ז בסיוון תשע"ג
5 ביוני 2013 , בשעות 17:30-15:30
מקום האירוע:
באוניברסיטה העברית בירושלים, קמפוס הר הצופים
בניין רבין, חדר 273
פרופ´ יוסף שטרן, פרופסור על שם קולווין במחלקה לפילוסופיה ומנהל המרכז ללימודי היהדות באוניברסיטת שיקגו
ירצה על:
Pines’ Guide at 50
Philosophy in Translation and
Translation in Philosophy

יו"ר
פרופ´ משה אידל | חבר האקדמיה

למחרת היום תתקיים סדנה בהשתתפותו של פרופ´ שטרן. עוד ישתתפו בסדנה:

ד"ר גבריאלה ברזין
המרכז הבינתחומי הרצליה
יושבת ראש

ד"ר ג´פרי מייסי
האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ´ מנחם קלנר
אוניברסיטת חיפה והמרכז האקדמי שלם

הסדנה תתקיים ביום רביעי, כ"ז בסיוון תשע"ג
5 ביוני 2013 , בשעות 17:30-15:30
באוניברסיטה העברית בירושלים, קמפוס הר הצופים
בניין רבין, חדר 273
בהשתתפות:
פרופ´ יוסף שטרן
פרופ´ משה אידל
ד"ר גבריאלה ברזין 
ד"ר ג´פרי מייסי 
פרופ´ מנחם קלנר