רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

ההרצאה השנתית לזכרו של פרופ´ שלמה פינס

Professor Dominic O’Meara, University of Fribourg: "Saviours of Humanity - Epicurus and Pythagoras in Late Ancient Biography"
מועד האירוע:
ביום שלישי, כ"ט בניסן תשע"ד
29 באפריל 2014, בשעה 19:00
התכנסות בשעה 18:30
מקום האירוע:
אנא אשרו את השתתפותכם אצל הגב´ כוכי מימרן
טל´:02-5676240 | דוא"ל:cochi@academy.ac.il  
 
בית האקדמיה למדעים
כיכר אלברט איינשטיין
רחוב ז´בוטינסקי 43
ירושלים
הרשמה לאירוע:
טל´:02-5676240 | דוא"ל:cochi@academy.ac.il
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
והעמותה לזכרו של פרופ´ שלמה פינס ז"ל
מתכבדות להזמינכם להרצאה השנתית
לזכרו של פרופסור שלמה פינס

Professor Dominic O’Meara
University of Fribourg 
ירצה על:
"Saviours of Humanity
Epicurus and Pythagoras in Late Ancient Biography"

יושב ראש
פרופסור גדליה סטרומזה
חבר האקדמיה

ביום שלישי, כ"ט בניסן תשע"ד
29 באפריל 2014, בשעה 19:00
התכנסות בשעה 18:30

אנא אשרו את השתתפותכם אצל הגב´ כוכי מימרן
טל´:02-5676240  | דוא"ל:cochi@academy.ac.il  
בהשתתפות:
Professor Dominic O’Meara 
פרופסור גדליה סטרומזה