The 5th Annual German-Israeli Frontiers of Humanities Symposium (GISFOH) Symposium: "Access: Knowledge and Resources"
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

The 5th Annual German-Israeli Frontiers of Humanities Symposium (GISFOH) Symposium: "Access: Knowledge and Resources"

כינוס רב-תחומי במדעי הרוח בשיתוף עם קרן אלכסדר פון הומבולדט, שבו השתתפו 25 חוקרים צעירים מגרמניה ו-25 חוקרים צעירים מישראל.
מועד האירוע:
כ´´ה-כ´´ח בתשרי תשע´´ד 
29/09/2013
 מתחומי עיסוקם של המוזמנים לכינוס: ספרות השוואתית, חינוך, היסטוריה של המדע ולימודים איבריים ודרום-אמריקאיים. הכינוס התקיים בקיבוץ צובה.

חברי הוועדה המארגנת הישראלית: ד"ר דנה אולמרט, ד"ר טל גלעד, ד"ר רז חן-מוריס וד"ר קלאודיה קדר
בהשתתפות:
ד"ר דנה אולמרט,
ד"ר טל גלעד,
ד"ר רז חן-מוריס
ד"ר קלאודיה קדר