רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

כינוס בין-אקדמיות גרמניה-ישראל בחקר מדעי העצב - נירולוגיה

חברי הוועדה המארגנת: פרופ´ ידין דודאי, ד"ר יוסי סגל, פרופ´ פיטר רידרר (Peter Riederer)

מועד האירוע:
כ´´ח-כ´´ט בכסלו תשע´´ד 
01/12/2013
בהשתתפות: פרופ´ רות ארנון, פרופ´ נחום אולנובסקי, פרופ´ חגי ברגמן, פרופ´ עמירם גרינולד, פרופ´ ידין דודאי, פרופ´ מישה טסודיקס, פרופ´ שמעון מרום, פרופ´ ישראל נלקין, פרופ´ חיים סומפולינסקי, פרופ´ חמוטל סלובין, פרופ´ אמיר עמדי, פרופ´ יצחק פריד, פרופ´ אלון פרידמן, פרופ´ אלעד שניידמן

Prof. Jörg Hacker, Prof. Alexander Borst, Prof. Daniel Durstewitz, Prof. Angela D. Friederici,  Prof. Michael Frotscher, Prof. Uwe Heinemann, Prof. Peter Jonas, Prof. Gerd Kempermann, Prof. Jason Kerr, Prof. Helmut Kettenmann, Prof. Peter Riederer, Prof. Wolf Singer, Prof. Stefan Treue
בהשתתפות:
פרופ´ רות ארנון,
פרופ´ נחום אולנובסקי,
פרופ´ חגי ברגמן,
פרופ´ עמירם גרינולד,
פרופ´ ידין דודאי,
פרופ´ מישה טסודיקס,
פרופ´ שמעון מרום,
פרופ´ ישראל נלקין,
פרופ´ חיים סומפולינסקי,
פרופ´ חמוטל סלובין,
פרופ´ אמיר עמדי,
פרופ´ יצחק פריד,
פרופ´ אלון פרידמן,
פרופ´ אלעד שניידמן
Prof. Jörg Hacker,
Prof. Alexander Borst,
Prof. Daniel Durstewitz,
Prof. Angela D. Friederici,
Prof. Michael Frotscher,
Prof. Uwe Heinemann,
Prof. Peter Jonas,
Prof. Gerd Kempermann,
Prof. Jason Kerr,
Prof. Helmut Kettenmann,
Prof. Peter Riederer,
Prof. Wolf Singer,
Prof. Stefan Treue