רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

כינוס יועצות נשיאי המוסדות לנושא נשים במוסדות להשכלה גבוהה

כינוס ראשון במסגרת פעילותה של הוועדה שהקימו בראשית השנה מל"ג ו-ות"ת.
 
מועד האירוע:
ז´ בניסן תשע´´ד 
07/04/2014
כינוס ראשון במסגרת פעילותה של הוועדה שהקימו בראשית השנה מל"ג וות"ת במשותף כדי לייעץ בנושא קידום וייצוג נשים במוסדות להשכלה גבוהה, שתשמש גם ועדה מייעצת למועצה הלאומית לקידום נשים במדע וטכנולוגיה שליד משרד המדע.

יו"ר הוועדה:
פרופ´ רות ארנון
משתתפים: חברי הוועדה ויועצות נשיאי המוסדות
בהשתתפות:
פרופ´ רות ארנון
חברי הוועדה ויועצות נשיאי המוסדות