כינוס בשיתוף עם אוניברסיטת תל-אביב, האוניברסיטה העברית בירושלים וקרן אמיל וארתור קיסלינג
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

כינוס בשיתוף עם אוניברסיטת תל-אביב, האוניברסיטה העברית בירושלים וקרן אמיל וארתור קיסלינג

Legal Documents in Ancient Societies VI:
Ancient Guardianship: Legal Incapacities in the Ancient World

מועד האירוע:
א´-ב´ בכסלו תשע´´ד 
04/11/2013
בהשתתפות: ד"ר חנן בירנצוויג, פרופ´ אורי יפתח, ד"ר עדו ישראלוביץ´, פרופ´ נילי כהן, ד"ר יפעת מוניקדם, פרופ´ יוסף קפלן, פרופ´ יוסף פליישמן, פרופ´ דוד שפס, ד"ר נח קייל
 
Prof. Kostas Buraselis, Prof. Emmanuelle Chevreau, Prof. Edward Cohen, Prof. Sophie Démare-Lafont, Dr. Mark Depauw, Dr. Paul J. du Plessis, Prof. Michele Faraguna, Dr. Lena Fijalkowska, Prof. Lorenzo Gagliardi, Prof. Éva Jakab, Prof. Dimokritos Kaltsas, Prof. Thomas Kruse, Prof. Aram Mardirossian, Prof. Gerhard Thuer

 
בהשתתפות:
ד"ר חנן בירנצוויג,
פרופ´ אורי יפתח,
ד"ר עדו ישראלוביץ',
פרופ´ נילי כהן,
ד"ר יפעת מוניקדם,
פרופ´ יוסף קפלן,
פרופ´ יוסף פליישמן,
פרופ´ דוד שפס,
ד"ר נח קייל
Prof. Kostas Buraselis,
Prof. Emmanuelle Chevreau,
Prof. Edward Cohen,
Prof. Sophie Démare-Lafont,
Dr. Mark Depauw,
Dr. Paul J. du Plessis,
Prof. Michele Faraguna,
Dr. Lena Fijalkowska,
Prof. Lorenzo Gagliardi,
Prof. Éva Jakab,
Prof. Dimokritos Kaltsas,
Prof. Thomas Kruse,
Prof. Aram Mardirossian,
Prof. Gerhard Thuer