רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

ערב לכבודה של פרופ´ רות ארנון בהגיעה לגבורות

בהשתתפות: פרופ´ עודד אברמסקי, ד"ר תמר בן-ידידיה, פרופ´ בני גייגר, פרופ´ מיכאל סלע, פרופ´ ב"ז קדר
מועד האירוע:
י´´ט בתמוז תשע´´ג 
27/06/2013
בהשתתפות:
פרופ´ עודד אברמסקי,
ד"ר תמר בן-ידידיה,
פרופ´ בני גייגר,
פרופ´ מיכאל סלע,
פרופ´ ב"ז קדר