רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

ערב לכבודו של פרופ´ יהושע יורטנר בהגיעו לגבורות

יו"ר: פרופ´ רות ארנון
מועד האירוע:
כ´´ט באדר ב´ תשע´´ד
31/03/2014
 
בהשתתפות: פרופ´ יעקב זיו, איריס יורטנר, ד"ר רוני יורטנר, ד"ר מאיר צדוק, פרופ´ אורי צ´שנובסקי, פרופ´ יוסי קלפטר, פרופ´ ערן רבני, פרופ´ זאב תדמור
בהשתתפות:
פרופ´ יעקב זיו
איריס יורטנר.
ד"ר רוני יורטנר.
ד"ר מאיר צדוק.
פרופ´ אורי צ´שנובסקי.
פרופ´ יוסי קלפטר.
פרופ´ ערן רבני.
פרופ´ זאב תדמור.