רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

ערב לזכרו של פרופ´ יורם לינדנשטראוס

יו"ר: פרופ´ יואב בנימיני
מועד האירוע:
כ´´ד בסיוון תשע´´ג
02/06/2013
בהשתתפות: פרופ´ רות ארנון, פרופ´ בנימין וייס, פרופ´ אסף נאור, זאב שיינברג, פרופ´ גדעון שכטמן
בהשתתפות:
פרופ´ רות ארנון, 
פרופ´ בנימין וייס,
פרופ´ אסף נאור,
זאב שיינברג,
פרופ´ גדעון שכטמן.