מעמד זיכרון לחבר האקדמיה פרופסור זאב בן-חיים, שהלך לעולמו בל´ באב תשע"ג
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

מעמד זיכרון לחבר האקדמיה פרופסור זאב בן-חיים, שהלך לעולמו בל´ באב תשע"ג

מועד האירוע:
כ"ג בטבת תשע"ה, 14 בינואר 2015
מקום האירוע:
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים מתכבדת להזמינכם למעמד זיכרון לחבר האקדמיה פרופסור זאב בן-חיים, שהלך לעולמו בל´ באב תשע"ג (6 באוגוסט 2013).

האירועי יתקיים ביום רביעי, כ"ג בטבת תשע"ה, 14 בינואר 2015 , בשעה 18:00 בבית האקדמיה, כיכר אלברט איינשטיין, רחוב ז´בוטינסקי 43 , ירושלים.

ההתכנסות בשעה 17:30

מושב ראשון
18:00-18:50

יושב ראש: משה בר-אשר
חבר האקדמיה
דברי פתיחה

אהרן ממן
האוניברסיטה העברית בירושלים
מימי הביניים אל העת העתיקה

מנחם קיסטר
האוניברסיטה העברית בירושלים
על המשמעויות הטקסטואליות והלקסיקליות של תופעות לשוניות

מושב שני
19:20-20:10

יושב ראש: אברהם טל

משה פלורנטין
אוניברסיטת תל-אביב
על לשון, נוסח ופרשנות בתורת השומרונים

רונית גדיש
האקדמיה ללשון העברית
התחרות בין השורש למשקל - מבט על החלטות האקדמיה ללשון העברית
במינוח ובדקדוק

אברהם טל
אוניברסיטת תל-אביב
דברי נעילה

* אנא אשרו את השתתפותכם אצל הגב´ כוכי מימרן דוא"ל cochi@academy.ac.il; טלפון 02-5676240
חניה ציבורית ברחובות הסמוכים לאקדמיה
אנא אשרו את השתתפותכם אצל הגב´ כוכי מימרן.
חניה ציבורית ברחובות הסמוכים לאקדמיה. 
הרשמה לאירוע:
דוא"ל cochi@academy.ac.il; טלפון 02-5676240
בהשתתפות: