רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

ההרצאה השנתית על שם אלברט איינשטיין

פרופ´ טרנס טאו על ?Can the Navier-Stokes Equations Blow Up in Finite Time
מועד האירוע: כ"ז באדר תשע"ה, 18 במרס 2015
מקום האירוע: ,Prof. Terence Tao
Fields Medalist 2006

ירצה על:

Can the Navier-Stokes Equations
Blow Up in Finite Time?

הצגת המרצה:
פרופ´ נוגה אלון
חבר האקדמיה

ההרצאה תתקיים ביום רביעי, כ"ז באדר תשע"ה
18 במרס 2015, בשעה 20:00
באולם ההרצאות בבית האקדמיה
כיכר אלברט איינשטיין, רח´ ז´בוטינסקי 43, ירושלים

נא אשרו השתתפותכם
טלפון 02-5676256 , פקס 02-5666059
בית האקדמיה
כיכר אלברט איינשטיין
רח´ ז´בוטינסקי 43
ירושלים
הרשמה לאירוע: טלפון 02-5676256 , פקס 02-5666059
aviva@academy.ac.il
בהשתתפות: רופ´ נוגה אלון
חבר האקדמיה