רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

יום עיון לציון 25 שנה למותו של פרופ´ יהושע פראוור ז"ל

מועד האירוע:
י"ז בסיוון תשע"ה, 4 ביוני 2015
 
מקום האירוע: אשרו את השתתפותכם אצל גב´ כוכי מימרן
בטל´ 02-5676240 או בדוא"ל cochi@academy.ac.il
הרשמה לאירוע: טל´ 02-5676240 או בדוא"ל cochi@academy.ac.il
התכנית

10:30-12:15 דברי פתיחה
ב"ז קדר, סגן נשיאת האקדמיה הלאומית למדעים

First Session - in English
Chair: Prof. Adrian Boas, University of Haifa

The International Impact of Joshua Prawer´s Work on the Crusades
Prof. Denys Pringle, Cardiff University

The Lordship of Tyre in the Frankish Period
Dr. Rabei G. Khamisy, Visiting Research Fellow, Cardiff University - School of History, Archaeology and Religion

Joshua Prawer´s  1967 article "The History of the Fortress of Kawkab el-Hawa, Belvoir" In light of Recent Excavations and Research
Ms. Vardit Shotten-Hallel, Israel Antiquities Authority and the Hebrew University of Jerusalem

Hospitaller Patronage and the Mural Cycle of the Church of the Resurrection at Abu-Ghosh
Dr. Gil Fishhof, Tel-Aviv University

הפסקת צהרים

13:30-15:00 מושב שני
יושב ראש: פרופ´ דוד יעקבי, האוניברסיטה העברית בירושלים

25 שנה אחרי: תרומתו של יהושע פראוור
פרופ´ סופיה מנשה, אוניברסיטת חיפה

פעילות אינטלקטואלית בממלכת ירושלים: בין 1985 ל-2015
ד"ר יונתן רובין, האוניברסיטה העברית בירושלים

בין cambium ו-moneta : הרהורים על “מיטבעה” של ממלכת ירושלים במאה ה-12
ד"ר רוברט קול, רשות העתיקות

מיסים ומכסים בתעשיית הסוכר הצלבנית
ד"ר ענת פלד, מכון אבשלום

הפסקת קפה

15:15-16:45 מושב שלישי
יושב ראש, פרופ´ אמנון לינדר, האוניברסיטה העברית בירושלים

"מוסדות צלבניים" - על מקומה של התפיסה המוסדית במורשתו של יהושע פראוור
פרופ´ רוני אלנבלום, האוניברסיטה העברית בירושלים

תרומתו של יהושע פראוור לחקר ההיסטוריה המוסדית והכלכלית של המסדר ההוספיטלרי
ד"ר יהודית ברונשטיין, אוניברסיטת חיפה
 
ברחובות ירושלים הצלבנית: מבט מחודש על העיר לאור מחקרי יהושע פראוור
גב´ אנה גוטגארץ, האוניברסיטה העברית בירושלים

אפוקליפסה ורב-תרבותיות במזרח הצלבני - בחינה מחודשת של הזווית היהודית
ד"ר אורי שחר, האוניברסיטה העברית בירושלים

17:00 - 18:30 מושב רביעי

הארץ של אבא שלי
מר אהוד פראוור

רב שיח
מנחה - פרופ´ איריס שגריר, האוניברסיטה הפתוחה 
פרופ´ רוני אלנבלום, האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ´ אדריאן בועז, אוניברסיטת חיפה
פרופ´ דוד יעקבי, האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ´ ב"ז קדר, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

 
נא אשרו את השתתפותכם אצל גב´ כוכי מימרן
בטל´ 02-5676240 או בדוא"ל cochi@academy.ac.il
בהשתתפות: מנחה - פרופ´ איריס שגריר, האוניברסיטה הפתוחה
פרופ´ רוני אלנבלום, האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ´ אדריאן בועז, אוניברסיטת חיפה
פרופ´ דוד יעקבי, האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ´ ב"ז קדר, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים