רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

"אמתי" ו"משכנע" בספרות: הרצאת חבר האקדמיה פרופ' מנחם ברינקר

מועד האירוע:
יום חמישי, כ"ה בתשרי תשע"ו, 8 באוקטובר 2015, בשעה 18:00
בהשתתפות: