הרצאתו של פרופ' יהודה באואר: הצלה? ארצות הברית ויהודי אירופה בעת השואה
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

הרצאתו של פרופ' יהודה באואר: הצלה? ארצות הברית ויהודי אירופה בעת השואה

מועד האירוע: י"א באדר ב' תשע"ו, 21 במרס 2016, בשעה 18:30
מקום האירוע: בית האקדמיה, רח' ז'בוטינסקי 43, ירושלים
בהשתתפות: