רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

ערב עיון לכבוד פרופ' יוחנן פרידמן בהגיעו לגבורות

מועד האירוע: י"ז בטבת תשע"ו, 29 בדצמבר 2015, בשעה 14:45
מקום האירוע: בית האקדמיה, רחוב ז'בוטינסקי 43, ירושלים
בהשתתפות: