ערב עיון לכבוד פרופ' אברהם גרוסמן בהגיעו לגבורות
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

ערב עיון לכבוד פרופ' אברהם גרוסמן בהגיעו לגבורות

מועד האירוע: כ"ח באדר ב' תשע"ו, 7 באפריל 2016, בשעה 15:30
מקום האירוע: בית האקדמיה, רחוב ז'בוטינסקי 43, ירושלים
 
 
 
 
 
 
 
בהשתתפות: