רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

הכינוס הבין-לאומי השלושה-עשר "מג'אהליה לאסלאם"

מועד האירוע: כ"ח-ל' בסיוון תשע"ו, 6-4 ביולי 2016, בשעה 09:00
מקום האירוע: בית האקדמיה, רח' ז'בוטינסקי 43, ירושלים
 
 
 
בהשתתפות: