רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

סדנה למשתמשי סינכרוטרון – פרוייקט SESAME

מועד האירוע: כ"ט באייר-ד' בסיוון תשע"ח, 14-18 במאי 2018, בשעה 09:00
מקום האירוע: מכון ויצמן למדע
בהשתתפות: