ערב עיון לכבוד פרופ' מישל רבל בהגיעו לגבורות
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

ערב עיון לכבוד פרופ' מישל רבל בהגיעו לגבורות

מועד האירוע: ט' באלול תשע"ח, 20 באוגוסט 2018, בשעה 13:00
מקום האירוע: בית האקדמיה, רח' ז'בוטינסקי 43, ירושלים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
בהשתתפות: