רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

(האירוע נדחה) "בשערי האקדמיה" - מפגש רביעי | תגליות העתיד: מן המוח למחשב ובחזרה

בהשתתפות: