רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

(האירוע נדחה) האקדמיה הלאומית הישראלית מתארחת במכללה האקדמית ספיר: מפגש בנושא זיכרון

***לתשומת לבכם: המפגש במכללה האקדמית ספיר בשדרות נדחה***
בהשתתפות: