רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

ערב עיון מקוון - פרופסור מאיר יעקב קיסטר ומורשתו, למלאת 10 שנים לפטירתו

מועד האירוע:
יום רביעי, י״ז במרחשוון תשפ״א, 4 בנובמבר 2020 בשעות 20:00-17:00
 
 
 
 
 
 
בהשתתפות: