רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

"בשערי האקדמיה" - מפגש שביעי | תגליות ברפואה: קורונה - הנגיף והחיסון | 10 במרס 2021

מועד האירוע:
יום רביעי, כ״ו באדר תשפ"א, 10 במרס 2021, בשעות 20:30-19:00
 
 
 
   
בהשתתפות: