חיסונים בריאות הציבור וזכויות הפרט - שולחן עגול מקוון
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

חיסונים בריאות הציבור וזכויות הפרט - שולחן עגול מקוון

מועד האירוע:
יום רביעי ד' בניסן תשפ"א, 17 במרס 2021, בשעה 19:00
הדיון התמקד במתח שבין בריאות הציבור לחירויות הפרט: בשאלות הנוגעות בכפייה ישירה ועקיפה של התחסנות ובמעבר מידע על אודות מתחסנים ולא מתחסנים מגורמי בריאות לרשויות מקומיות ולמעסיקים. עד כמה ניתן בשם טובת הכלל הציבורית לפגוע בזכויות פרט יסודיות, ומהי הדרך לשקול שיקולי מידתיות בשאלות מעין אלה.
 
בהשתתפות: