כינוס מקוון בנושא תמורות בלשון
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

כינוס מקוון בנושא תמורות בלשון

לרגל הופעת הספר שינוי ושונּות בלשון
מועד האירוע: יום רביעי, ט' באייר תשפ"א, 21 באפריל 2021, בשעה 15:30
מקום האירוע: כינוס מקוון - האירוע יועבר בשידור חי בזום ובעמוד זה
הכינוס בנושא "תמורות בלשון" התקיים בעקבות יציאתו לאור של הספר "שינוי ושונוּת בלשון" בהוצאת האקדמיה. הספר הוא קובץ מאמרים שחיברו משתתפים בפורום הצעירים בבלשנות שפעל באקדמיה בשנים תשע"ה–תשע"ו (2015–2016) במסגרת פעילותה של החטיבה למדעי הרוח. הפורום פעל בהנחיית חברת האקדמיה פרופ' רות ברמן, והיא שערכה את הקובץ. בכינוס נשאו ברכות נשיאת האקדמיה פרופ' נילי כהן, יו״ר ועדת הפרסומים פרופ׳ משה בר-אשר ופרופ׳ רות ברמן. יושבי הראש של המושבים הם ממשתתפי הפורום ואת ההרצאות נשאו חברי הפורום וחוקרים בכירים מהתחום. מושביו של הכינוס עסקו בתמורות בעברית החדשה, בגורם הגרמטיקליזציה בשינוי לשוני ובשינוי ושונות בלשון ממבט פסיכולינגוויסטי.
   
בהשתתפות: