ערב עיון לכבוד פרופ' אליעזר רבינוביץ | סיפור כניסת ישראל ל-CERN
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

ערב עיון לכבוד פרופ' אליעזר רבינוביץ | סיפור כניסת ישראל ל-CERN

ערב עיון לכבוד פרופ' אליעזר רבינוביץ | סיפור כניסת ישראל ל-CERN
מועד האירוע: יום ראשון כ"א בשבט תשפ"ג, 12 בפברואר 2023, בשעה 16:00
  
 
 
 
 
בהשתתפות: