רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

החברים

פרופ' גדעון דגן

אוניברסיטת תל-אביב
הידרולוגיה

פרופ' ידין דודאי

מכון ויצמן למדע
מדעי המוח