רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

החברים

פרופ' שמחה עמנואל

האוניברסיטה העברית בירושלים
תלמוד והלכה