האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים The Israel Academy of Sciences and Humanities - חברים שהלכו לעולמם
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

חברים שהלכו לעולמם

פרופ' שלמה אבינרי

האוניברסיטה העברית בירושלים
מדע המדינה

פרופ' שרגא אברמסון

האוניברסיטה העברית בירושלים
תלמוד

פרופ' שאול אדלר

האוניברסיטה העברית בירושלים
פרזיטולוגיה

פרופ' פרנץ אולנדורף

הטכניון
אלקטרוניקה, מחקר לאלקטרוניקה

פרופ' אפרים אלימלך אורבך

האוניברסיטה העברית בירושלים
תלמוד

פרופ' שמואל נח אייזנשטדט

האוניברסיטה העברית בירושלים
סוציולוגיה

פרופ' דוד איילון

האוניברסיטה העברית בירושלים
היסטוריה של העמים המוסלמיים

פרופ' חנוך אלבק

האוניברסיטה העברית בירושלים
תלמוד
1 2 >