האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים The Israel Academy of Sciences and Humanities - חברים שהלכו לעולמם
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

חברים שהלכו לעולמם

פרופ' אריה דבורצקי

מכון ויצמן למדע
מתמטיקה

פרופ' עמוס דה-שליט

מכון ויצמן למדע
פיזיקה

פרופ' ישראל דוסטרובסקי

מכון ויצמן למדע
כימיה פיזיקלית

פרופ' בן-ציון דינור

האוניברסיטה העברית בירושלים
תולדות עם ישראל

פרופ' הלל דלסקי

האוניברסיטה העברית בירושלים
ספרות אנגלית