רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

חברים שהלכו לעולמם

פרופ' יגאל ידין

האוניברסיטה העברית בירושלים
ארכאולוגיה

פרופ' ישראל ייבין

האוניברסיטה העברית בירושלים
לשון עברית