האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים The Israel Academy of Sciences and Humanities - חברים שהלכו לעולמם
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

חברים שהלכו לעולמם

פרופ' משה צבי סגל

האוניברסיטה העברית בירושלים
מקרא

פרופ' דב סדן

האוניברסיטה העברית בירושלים
לשון וספרות יידיש

פרופ' מיכאל סלע

מכון ויצמן למדע
אימונולוגיה

פרופ' שמואל סמבורסקי

האוניברסיטה העברית בירושלים
פילוסופיה