האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים The Israel Academy of Sciences and Humanities - חברים שהלכו לעולמם
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

חברים שהלכו לעולמם

פרופ' הנס יעקב פולוצקי

האוניברסיטה העברית בירושלים
בלשנות

פרופ' דן פטינקין

האוניברסיטה העברית בירושלים
כלכלה

פרופ' איליה פיאטצקי-שפירו

אוניברסיטת תל-אביב
מתמטיקה

פרופ' שלמה פינס

האוניברסיטה העברית בירושלים
פילוסופיה

פרופ' יהודה ליאו פיקרד

האוניברסיטה העברית בירושלים
גאולוגיה

פרופ' מיכאל פלדמן

מכון ויצמן למדע
ביולוגיה של התא

פרופ' דוד פלוסר

האוניברסיטה העברית בירושלים
מדע הדתות

פרופ' עזרא פליישר

האוניברסיטה העברית בירושלים
ספרות עברית
1 2 >