האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים The Israel Academy of Sciences and Humanities - חברים שהלכו לעולמם
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

חברים שהלכו לעולמם

פרופ' יחזקאל קויפמן

האוניברסיטה העברית בירושלים
מקרא

פרופ' מיכאל קונפינו

אוניברסיטת תל-אביב
היסטוריה של רוסיה ומזרח אירופה

פרופ' מאיר יעקב קיסטר

האוניברסיטה העברית בירושלים
שפה וספרות ערבית

פרופ' אהרן קציר

מכון ויצמן למדע
כימיה פיזיקלית

פרופ' אפרים קציר

מכון ויצמן למדע
ביופיזיקה

פרופ' דורותיאה קרוק-גלעד

האוניברסיטה העברית בירושלים
ספרות אמריקאית, ספרות אנגלית