האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים The Israel Academy of Sciences and Humanities - חברים שהלכו לעולמם
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

חברים שהלכו לעולמם

פרופ' יחזקאל שטיין

האוניברסיטה העברית בירושלים
רפואה

פרופ' יצחק צבי שטיינברג

מכון ויצמן למדע
כימיה פיזיקלית

פרופ' שמואל שטריקמן

מכון ויצמן למדע
פיזיקה שימושית

פרופ' מנחם שטרן

האוניברסיטה העברית בירושלים
תולדות עם ישראל

פרופ' זאב שטרנהל

האוניברסיטה העברית בירושלים
מדע המדינה

פרופ' חיים שירמן

האוניברסיטה העברית בירושלים
ספרות עברית

פרופ' גרשם שלום

האוניברסיטה העברית בירושלים
קבלה

פרופ' דוד שמיידלר

אוניברסיטת תל-אביב
כלכלה, מתמטיקה
1 2 >