רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

חברים שהלכו לעולמם

פרופ' אליהו לואיס גוטמן

האוניברסיטה העברית בירושלים
סוציולוגיה

פרופ' גדעון גולדנברג

האוניברסיטה העברית בירושלים
בלשנות ושפות שמיות

פרופ' דוד גינצבורג

הטכניון
כימיה

פרופ' חיים יונה גרינפלד

האוניברסיטה העברית בירושלים
בלשנות ושפות שמיות