האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים The Israel Academy of Sciences and Humanities - חברים שהלכו לעולמם
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

חברים שהלכו לעולמם

פרופ' רות גביזון

האוניברסיטה העברית בירושלים
משפטים

פרופ' אליהו לואיס גוטמן

האוניברסיטה העברית בירושלים
סוציולוגיה

פרופ' גדעון גולדנברג

האוניברסיטה העברית בירושלים
בלשנות ושפות שמיות

פרופ' דוד גינצבורג

הטכניון
כימיה

פרופ' עמירם גרינולד

מכון ויצמן למדע
נוירוביולוגיה

פרופ' חיים יונה גרינפלד

האוניברסיטה העברית בירושלים
בלשנות ושפות שמיות