האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים The Israel Academy of Sciences and Humanities - חברים שהלכו לעולמם
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

חברים שהלכו לעולמם

פרופ' חיים ברוך רוזן

האוניברסיטה העברית בירושלים
בלשנות

פרופ' נתן רוזן

הטכניון
פיזיקה

פרופ' נתן רוטנשטרייך

האוניברסיטה העברית בירושלים
פילוסופיה

פרופ' אהרן רזין

האוניברסיטה העברית בירושלים
ביולוגיה מולקולרית

פרופ' מרכוס רינר

הטכניון
מכניקה תאורטית ויישומית

פרופ' יואל רקח

האוניברסיטה העברית בירושלים
פיזיקה