פרופ' אריאל ששה-הלוי
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

החברים

פרופ' אריאל ששה-הלוי

פרופ' אריאל ששה-הלוי

שנת הבחירה: תש"ס 2000
החטיבה באקדמיה: מדעי הרוח
השיוך האקדמי: האוניברסיטה העברית בירושלים
התחום המדעי: בלשנות

קישורים נוספים: