פרופ' מיכאל סלע
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

החברים

פרופ' מיכאל  סלע

פרופ' מיכאל סלע

שנת הבחירה: תשל''א 1971
החטיבה באקדמיה: מדעי הטבע
השיוך האקדמי: מכון ויצמן למדע
התחום המדעי: אימונולוגיה

קישורים נוספים: