פרופ' הלל פורסטנברג
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

החברים

פרופ' הלל  פורסטנברג

פרופ' הלל פורסטנברג

שנת הבחירה: תשל''ד 1974
החטיבה באקדמיה: מדעי הטבע
השיוך האקדמי: האוניברסיטה העברית בירושלים
התחום המדעי: מתמטיקה
צרו קשר: harry@math.huji.ac.il