פרופ' שהרן שלח
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

החברים

פרופ' שהרן שלח

פרופ' שהרן שלח

שנת הבחירה: תשמ''ח 1988
החטיבה באקדמיה: מדעי הטבע
השיוך האקדמי: האוניברסיטה העברית בירושלים
התחום המדעי: מתמטיקה
צרו קשר: shelah@math.huji.ac.il