פרופ' יגאל תלמי
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

החברים

פרופ' יגאל תלמי

פרופ' יגאל תלמי

שנת הבחירה: תשכ''ג 1963
החטיבה באקדמיה: מדעי הטבע
השיוך האקדמי: מכון ויצמן למדע
התחום המדעי: פיזיקה גרעינית

קישורים נוספים: