פרופ' ישראל אומן
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

החברים

פרופ' ישראל אומן

פרופ' ישראל אומן

שנת הבחירה: תשמ''ט 1989
החטיבה באקדמיה: מדעי הרוח
השיוך האקדמי: האוניברסיטה העברית בירושלים
התחום המדעי: מתמטיקה וכלכלה

קישורים נוספים: